Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende verzekering kunt u afsluiten bovenop uw basisverzekering.

Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet wordt vergoed vanuit het basispakket. De verzekeraar vergoedt meestal een maximaal aantal behandelingen of een maximaal bedrag. Sommige zorgverzekeraars hanteren een medische acceptatieprocedure voor één of meer van hun aanvullende pakketten.

Aanvullende zorgverzekering: nodig of niet?

Mensen die gezond zijn en weinig tot geen zorg nodig hebben, hebben geen aanvullende zorgverzekering nodig. In de basisverzekering wordt immers alle noodzakelijke zorg vergoed.

Het is uw eigen keuze hoeveel zekerheid uwenst en wat u daarvoor wilt betalen. Als u veel sport en het risico op blessures daardoor groot is, kan een verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Als u kinderen hebt die misschien een beugel moeten, dan is het verstandig een aanvullende verzekering voor orthodontie te nemen. Reken van tevoren uit of de kosten van bijvoorbeeld de fysiotherapeut opwegen tegen de premie die u in een jaar betaalt.

Bij twijfel kunt u ook het geld dat u uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen opzij zetten voor het geval u toch aanvullende zorg nodig hebt.

Acceptatie voor de aanvullende zorgverzekering

De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag u dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als u ouder of chronisch ziek bent.

Het is overigens niet verstandig om uw ziektegeschiedenis te verzwijgen tegenover de zorgverzekeraar. U heeft namelijk een wettelijke mededelingsplicht: u mag (delen van) uw ziektegeschiedenis dus niet verzwijgen.

De acceptatieprocedure geldt gelukkig lang niet voor alle aanvullende verzekeringen, meestal alleen voor de meer uitgebreide pakketten. In de Zorgvergelijker kunt u makkelijk zien bij welke pakketten een acceptatieprocedure geldt. Voor de tandartsverzekeringen en andere aanvullende zorgverzekeringen kunt u te maken krijgen met verschillende acceptatieprocedures.

Tandartsverzekering

Kinderen tot 18 jaar zijn voor de meeste tandheelkundige zorg verzekerd via de basisverzekering. Voor volwassenen valt tandartszorg meestal buiten het basispakket. Heeft u een gezond gebit en maakt u nauwelijks tandartskosten? Neem dan geen tandartsverzekering. U betaalt al snel meer aan premie dan u vergoed krijgt.

 • Vergoeding tandarts in het basispakket
 • Kinderen en jongeren
 • Kinderen tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat om behandelingen als:
 • periodiek preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is);
 • verwijderen van tandsteen;
 • fluoridebehandeling;
 • röntgenfoto's;
 • vullingen;
 • wortelkanaalbehandeling.
 • Orthodontie voor kinderen zit niet in het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Volwassenen
Voor volwassenen valt tandartszorg in de meeste gevallen buiten het basispakket. U moet de kosten voor de tandarts zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten die deze kosten dekt.

Wanneer worden tandartskosten wel vergoed vanuit de basisverzekering?

 • Bij zeer ernstige aandoeningen van het tand-kaak-mondstelsel waarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is.
 • Voor bijzondere tandheelkundige zorg die nodig is om te zorgen dat uw gebit niet verder achteruitgaat.
 • Als er sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel).
 • Volwassenen die een uitneembaar kunstgebit nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak.
 • De kosten voor de kaakchirurg. Voor deze kosten wordt uw eigen risico aangesproken.

Bij de vergoeding van een prothese geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat je nooit meer dan 75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van je eigen bijdrage (deels) vergoedt.

485