De Basiszorgverzekering

Basisverzekeringen voor ziektekosten kunnen flink van elkaar verschillen. Niet alleen in prijs, ook in voorwaarden die de verzekeraar stelt aan de zorgverleners. Dit laatste speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie.

Er zijn vier verschillende soorten basisverzekeringen, de restitutieverzekering, de naturaverzekering en de budgetverzekering. Daarnaast is er nog een combinatievorm tussen de restitutie en de naturabasisverzekering.

Hieronder treft u een nadere uitleg aan van deze 4 verschillende vormen van de basisverzekering. Zie hiervoor ook de informatiekaart van de Patiëntenfederatie Nederland 

Restitutie

Een restitutieverzekering biedt de meeste vrijheid bij het kiezen van uw zorgverleners.
U mag bijvoorbeeld zelf bepalen naar welke fysiotherapeut u gaat of in welke ziekenhuis u wordt geopereerd. Verzekeraars vergoeden alle behandelingen voor 100% van de marktconforme prijs. Dat betekent dat alle kosten worden vergoed zolang de behandelende zorgverlener hiervoor een reële prijs in rekening brengt.

Een restitutieverzekering is in veel gevallen niet duurder dan bijvoorbeeld een natura- of combinatieverzekering.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen in natura.
Dat betekent dat de verzekeraar de rekening rechtstreeks betaalt aan de zorgverlener. Vaak moet u bij een naturaverzekering wel gebruik maken van de zorgverleners die een contract hebben met uw verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen heeft u daarbij een ruime keuze. Echter kiest u toch een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is het gevolg dat u zelf een deel van de kosten moet betalen.
Deze kunnen oplopen tot wel 25% van het bedrag dat de zorgverlener in rekening brengt.

Budgetverzekering

Een budgetzorgverzekering is een naturaverzekering met strengere voorwaarden. Verzekeraars die deze vorm aanbieden, kopen hun zorg extra voordelig in bij een beperkte groep zorgverleners. Daardoor is de premie die u moet betalen lager.

Het nadeel van een budgetverzekering is dat u zorg alleen 100% vergoed krijgt als u zich bij de gecontracteerde zorgverleners laat behandelen. Dat kan dus betekenen dat u naar een andere gemeente moet voor bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Voor spoedeisende hulp kunt u wel overal terecht zonder dat u hiervoor extra hoeft te betalen

Overigens kunt u er altijd voor kiezen om toch naar een andere zorgverlener te gaan. Het gevolg is dan wel dat u zelf een deel van de kosten moet betalen. Deze kunnen oplopen tot wel 35% van het bedrag dat de zorgverlener in rekening brengt.

Combinatieverzekering

Een aantal zorgverzekeraars biedt ook de zogenoemde combinatieverzekering aan. In feite is dit een beperkte restitutieverzekering. Voor veel zorg mag u naar de zorgverlener van uw eigen keuze. Maar voor specifieke zorg – bijvoorbeeld de fysiotherapeut – moet u naar de zorgverlener met wie de verzekeraar een contract heeft.
Doet u dit niet, dan krijgt u de behandeling niet (geheel) vergoed.

486